O mnie

Jestem ekonomistą, absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i specjalistą w zakresie finansów i inwestycji kapitałowych. Mieszkam z żoną i dziećmi w Jasinie koło Swarzędza. Jako zarządzający funduszami i dyrektor inwestycyjny udowodniłem, że kiedy przyjmuję na siebie odpowiedzialność, można na mnie polegać. Podejmując decyzje kieruję się wszechstronną analizą ich konsekwencji, a finanse są tylko jednym z jej elementów. Wiem jak znaleźć rozsądny kompromis pomiędzy zyskiem i ryzykiem, pomiędzy wzrostem i bezpieczeństwem. Potrafię tak zorganizować zespół, zasoby i metody pracy, aby w perspektywie czasu osiągać pożądane efekty. To są umiejętności potrzebne na każdym stanowisku związanym z zarządzaniem i podejmowaniem decyzji – zarówno sektorze prywatnym, jak i w samorządzie. Chcę wykorzystać moje kompetencje i doświadczenie wyniesione z wieloletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, aby poprawić sposób funkcjonowania naszej gminy.

Moją misją, jako burmistrza Swarzędza, będzie gospodarne zarządzanie urzędem i budżetem, aby potrzeby mieszkańców były jak najlepiej zaspokajane. Z myślą o ludziach, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i zasady zrównoważonego rozwoju. Nasza Gmina może być zarówno doskonałym miejscem dla rodzin jak również dla przedsiębiorców tworzących i rozwijających swoje firmy.

Dla nas wszystkich Swarzędz może być lepszy!