Czy inflacja może być przyjacielem?

Dzisiejsza publikacja przez GUS danych o zatrudnieniu i płacach w przedsiębiorstwach to kolejne przypomnienie o wzbierającej presji inflacyjnej. Wzrost płac r/r o 7,3% przy wzroście zatrudnienia o 3,8% musi przełożyć się na wzrost inflacji bazowej (czyli inflacji bez najbardziej zmiennych elementów takich jak paliwa czy żywność). Inflacja bazowa natomiast wyznacza trend dla inflacji CPI (całego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych) – czyli tej na którą najczęściej się patrzy.

To kolejny argument za zaprzyjaźnieniem się z obligacjami indeksowanymi do CPI o których pisałem wcześniej. Wpis z 4 stycznia staje się coraz bardziej aktualny 🙂

Kruchy – wytrzymały – antykruchy

Napisać, że warto czytać książki – to nic nie napisać.

Szczególnie warto czytać książki które pobudzają do myślenia. Wśród nich najwyżej cenię książki które inspirują do myślenia o zwykłych rzeczach w inny niż dotąd sposób. Jedną z takich książek która wpadła mi w ręce niedawno jest „Antykruchość” (oryg. „Antifragile”)  autorstwa Nassima Nicholasa Taleba. Autor stał się powszechnie znany po wybuchu kryzysu finansowego lat 2008/2009. Okazało się bowiem wtedy, że ten właśnie autor, jako jeden z nielicznych, zauważał już wcześniej, że system finansowy opiera się na bardzo kruchych podstawach. media szeroko wypromowały jego określenie „czarnego łabędzia„. Zdarzenia o silnych negatywnych konsekwencjach występującego rzadko i którego prawdopodobieństwo nie może być zmierzone. To jest właśnie punkt wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących wrażliwości, ryzyka i ich implikacji zarówno na rynkach finansowych jak i w każdej innej dziedzinie ludzkiej aktywności. Jednemu z wątków tych rozważań poświęcona jest omawiana książka.
Czytaj dalej Kruchy – wytrzymały – antykruchy

Rynek pracy = rynek pracownika

Kolejne miesiące minionego roku przynosiły kolejne pozytywne zaskoczenia informacjami z rynku pracy. Z jednej strony były to informacje o wielkości zatrudnienia i średnich płacach w sektorze przedsiębiorstw z drugiej strony liczby pokazujące wielkość i stopę bezrobocia. W skali całego kraju możemy już mówić o niskim poziomie bezrobocia. Nie wdając  się w dyskusję akademicką o tym jaki poziom bezrobocia odpowiada pełnemu zatrudnieniu, z przekonaniem mogę napisać, że na tle historii oraz sytuacji w innych krajach europejskich sytuacja pod tym względem wygląda obecnie dobrze. Czytaj dalej Rynek pracy = rynek pracownika

Fundusze PFR Ventures – środki na rozwój firm prywatnych

Miałem dziś przyjemność uczestniczyć dziś w spotkaniu z przedstawicielami PFR Ventures dotyczącym planów zarządzanych przez tą firmę funduszy. Przyznam, że jestem pod wrażeniem rozmachu tego przedsięwzięcia które ma służyć ułatwieniu rozwoju polskich prywatnych przedsiębiorstw. Poniżej spisałem garść najważniejszych informacji i moich wniosków z tego spotkania.

Czytaj dalej Fundusze PFR Ventures – środki na rozwój firm prywatnych

Podatki od nieruchomości

Podatki od nieruchomości mają przynieść do budżetu Gminy Swarzędz w 2018 roku około 55 milionów złotych czyli blisko 23% wszystkich dochodów bieżących. Zdecydowana większość z tej kwoty (ponad 80%)  dotyczy budynków, gruntów i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uważam, że ten temat wart jest bliższego omówienia ponieważ jest to jedyna duża pozycja dochodowa w budżecie dla której stawkę (kwotę podatku za metr kwadratowy lub procent wartości budowli) określa gmina w uchwale. Czytaj dalej Podatki od nieruchomości